Wie zijn wij

 

 

Wij zijn de zussen Rigtje Keulers en Tine Vaartjes . Beiden werken we in het onderwijs en onze passie is toneel.

Vier jaar geleden zijn wij begonnen met de cursus karmasteren  (jureren van Friese toneelstukken). Ieder jaar bezoeken we 4  toneelstukken en geven een beoordeling.

Daarnaast hebben we meegewerkt aan de regie van  kerkmusicals en een cursus drama  gevolgd.

Door  het bezoeken van veel toneelstukken zijn we erg enthousiast geworden en hebben veel inspiratie gekregen.

Op dit moment doen  we zelf mee aan ‘ De Foarstelling’, een stuk wat gespeeld wordt n.a.v. 100 jaar fries amateurtoneel.

We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich durven uiten en zichzelf kunnen zijn.

Door toneelspelen wordt de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen bevorderd.

Het is goed voor het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van de fantasie.

Plezier staat voorop tijdens de lessen bij “Gewoan dwaan”.

image

Lessen

seizoen 2019/2020

 

Start lessen voor kinderen basisonderwijs : dinsdag 25 februari 2020

10 lessen ( a 1 uur) en afsluiting : 60 euro

 

Toneel voor voor 16 +

Bijeenkomsten:

12, 19 , 26 november, 3 , 10 (reservedatum) december, 14,21, 28 januari, 4, 11 en 18 februari van 19.30-21.00 uur.

Kosten 50 euro

 

 

Rekeningnummer: NL92RABO0332881156 R.Keulers en T.Vaartjes.

Kinderen uit een gezin met een laag inkomen kunnen via kindpakket (Friese Marren) een aanvraag doen voor een financiële bijdrage.

De locatie waar de lessen gehouden worden is: Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer

Nieuws

WORKSHOP DRAMA

Wij geven nu ook workshops op scholen , bso's, kinderfeestjes, etc.

Voor informatie kunt u mailen naar: [email protected]

 

Frysk/Lemstersk toaniel foar oanstoarmjend talent
foar folwoeksenen fanôf 16 jier, start november 2019

We sykje oanstoarmjend talent:  minsken dy't (hast) noch noait wat mei toaniel dien ha, en graach wol ris op de bühne wolle. In kâns om út te sykjen hoe leuk it is en wer't je talenten lizze. 

- In kâns om de persoan te spyljen dy't je altiten wêze wollen ha, of just in karakter wat je ferskriklik fine. We betinke mei inoar de personaazjes en it stik (of de sênes). 
- In kâns om je ris te smiten op de klean fan de spilers. It kin ekstravagant wurde, of just hiel sober. Moaie kleuren of just skril.
- In kâns om ris lekker te eksperimentearjen mei lûd en ljocht.
- In kâns om in dekor te meitsjen dat flitst.

Mei elkoar, as begjinners, in stik op de planken sette. Wa hat dêr sin oan?
Start yn novimber  2019 .

AFSLUITING BLOK 3

 Ouders, pakes, beppes , broers en zussen konden komen kijken onder genot van koffie,thee of fris.

De kinderen lieten zien wat we op de toneelles doen en hoe het gaat voor de echte voorstelling. Zenuwachtig op het toneel lopen, de warming up, dansen op muziek, etc.

Het spelen was goed, de kinderen lopen al veel zekerder over het toneel en ze waren allemaal duidelijk te verstaan. Om trots op te zijn!

 

AFSLUITING BLOK 2

De familie Kristal
Dinsdag 16 aprilwas de afsluiting van blok 2  in het Baken.

Ouders, pakes/beppes, broers en zussen waren hierbij aanwezig.