Wie zijn wij

 

 

Wij zijn de zussen Rigtje Keulers en Tine Vaartjes . Onze passie is toneel.

In 2014 zijn wij begonnen met de cursus karmasteren  (jureren van Friese toneelstukken). Hiermee is onze belangstelling voor toneel versterkt, bezoeken we veel  toneelstukken en zijn begonnen met toneelvereniging Gewoan Dwaan.

Daarnaast hebben we meegewerkt aan de regie van  kerkmusicals en hebben we een cursus drama  gevolgd.

In 2019 hebben  we zelf mee gedaan aan ‘ De Foarstelling’, een stuk wat gespeeld werd  n.a.v. 100 jaar fries amateurtoneel. Dit was een hele ervaring en ook hiervan hebben we veel geleerd.

In november 2019 zijn we veel met improvisatie en theatersport aan de slag geweest. Dit is vooral ook voor mensen die nog nooit of maar weinig met toneel hebben gedaan.

We vinden het heel belangrijk dat kinderen/volwassenen  zich durven uiten en zichzelf kunnen zijn.

Door toneelspelen wordt de emotionele en sociale ontwikkeling  bevorderd.

Het is goed voor het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van de fantasie.

 

Plezier staat voorop tijdens de lessen bij “Gewoan dwaan”.

image

Lessen

Blok 1 van 7 september t/m 14 december.

Toneel/ drama lessen

Dinsdag 16.00 - 17.00 uur: kinderen van 8-12 jaar. Kosten 56 euro(14 lessen).

Improvisatie toneel

Dinsdag 17.00-18.00 uur: kinderen van 13 t/m17 jaar. Kosten 56 euro (14 lessen).

Dinsdag 19.30 -21.00 uur: volwassenen . Kosten 84 euro(14 lessen).

 

Sporthal De Hegefonnen, Betelgeuze 2, Lemmer, ( kleine zaal, boven)

 

 

Voor informatie en aanmelding kunt u mailen naar: [email protected]

Rekeningnummer: NL92RABO0332881156 R.Keulers en T.Vaartjes.

WORKSHOP  
Wij geven ook workshops op scholen , bso's, kinderfeestjes, etc.

 

Kinderen uit een gezin met een laag inkomen kunnen via kindpakket (Friese Marren) een aanvraag doen voor een financiële bijdrage.

Nieuws

Start seizoen 2021/2022

Wij starten 7 september weer met toneel, waar we erg veel zin in hebben.

We zijn al veel bezig geweest met theatersport en improvisatie . Dit is goed bevallen en hier gaan we mee door. Vanaf 13 jaar  is er improvisatie toneel.

Voordelen hiervan : iedereen komt evenveel aan bod, geen lange tekst onthouden, je kan veel personages, emoties en houdingen oefenen, je doet het nooit verkeerd.

Meer ruimte dus om plezier te hebben en te genieten.

De belangrijkste onderdelen van een goede improvisatietraining : 

Fantasie, het vermogen om van niets iets te maken, en de creativiteit en openheid waardoor tijdens het improviseren van alles mogelijk is.

Het loslaten van je angst, het contact met je onderbewuste en het luisteren naar ideeën en impulsen van jezelf en die van anderen.

Een karakter kunnen neerzetten, via stem en lichaam vorm geven aan ideeën, verhaalstructuren kennen. 

 

Basisschoolleerlingen krijgen dramalessen. Drama is procesgericht . Op een ontspannen  manier leren de kinderen  om te spreken en spelen voor publiek.

Kinderen worden zekerder van hun eigen kunnen en hebben hierbij ook baat in het dagelijks leven.

Lijkt het je leuk, kom voor een gratis proefles op 7 september in de sporthal. Graag aanmelden op [email protected] 

 

 

Seizoen 2019/2020

 

ymprovisaasjetoaniel

Gewoan Dwaan is novimber 2019 útein setten mei workshops toaniel foar oanstoarmjend talint, regisearre troch Baukje Miedema. De trije peilers fan it toanielspyljen: stim, gesichtsútdrukking (emoasje) en hâlding (karakter) binne elk in jûn oan bod west. Ek ha wij ús twa kear smiten op teatersport. Dat hâldt yn dat je mei elkoar koarte ymprovisaasjes dogge. Je krije in rol (heit, freondin, kollega) en in emoasje of in sitewaasje jûn, en dan sjen wer’t je mei elkoar bedarje. Hardstikke leuk om te dwaan. It foardiel dêrfan, ferlikene mei gewoan toaniel, is dat elk in soad oan bar komt. Je kinne dus ek as begjinner mar raak personaazjes en emoasjes en hâldingen besykje en oefenje. Der sit ek minder spanning op as bij gewoan toaniel. Want je hoege net in tekst te kinnen en je kinne it noait ferkeard dwaan. Mear romte dus om wille te meitsjen en te genietsjen.

Dit jier geane wij oan de slach mei in foarstelling. It liket ús leuk om teatersport te koppeljen oan gewoan toaniel. Famyljerelaasjes, iensumens, bysûndere minsken en frouljusdingen binne tema’s dy’t ús oansprekke. Dêr ymprovisearje wij op en dêr helje wij in tal sênes út dy’t wij ynstudearje. Hoe en wat is noch in aventoer. En hoe en wat de foarstelling dus wurdt, dat sil ek noch groeie. Wij tinke oan in kombinaasje fan dy ynstudearre sênes mei teatersport. Mar it kin ek oars beteare.

 

Baukje Miedema, Rigtje Keulers en Tine Vaartjes

Seizoen 2018/2019

AFSLUITING BLOK 3   

 Ouders, pakes, beppes , broers en zussen konden komen kijken onder genot van koffie,thee of fris.

De kinderen lieten zien wat we op de toneelles doen en hoe het gaat voor de echte voorstelling. Zenuwachtig op het toneel lopen, de warming up, dansen op muziek, etc.

Het spelen was goed, de kinderen lopen al veel zekerder over het toneel en ze waren allemaal duidelijk te verstaan. Om trots op te zijn!

 

AFSLUITING BLOK 2

De familie Kristal
Dinsdag 16 april was de afsluiting van blok 2  in het Baken.

Ouders, pakes/beppes, broers en zussen waren hierbij aanwezig.