Wie zijn wij

 

 

Wij zijn de zussen Rigtje Keulers en Tine Vaartjes . Onze passie is toneel.

Vier jaar geleden zijn wij begonnen met de cursus karmasteren  (jureren van Friese toneelstukken). Hiermee is onze belangstelling voor toneel versterkt, bezoeken we veel  toneelstukken en zijn begonnen met toneelvereniging Gewoan Dwaan.

Daarnaast hebben we meegewerkt aan de regie van  kerkmusicals en een cursus drama  gevolgd.

Afgelopen jaar hebben  we zelf mee gedaan aan ‘ De Foarstelling’, een stuk wat gespeeld werd  n.a.v. 100 jaar fries amateurtoneel.

Dit was een hele ervaring en ook hiervan hebben we weer veel geleerd.

In november zijn we met fries toneel voor 16 jaar en ouder begonnen. Improvisatie komt veel aan bod. Het is vooral ook voor mensen die nog nooit of maar weinig met toneel hebben gedaan.

We vinden het heel belangrijk dat kinderen/volwassenen  zich durven uiten en zichzelf kunnen zijn.

Door toneelspelen wordt de emotionele en sociale ontwikkeling  bevorderd.

Het is goed voor het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van de fantasie.

 

Plezier staat voorop tijdens de lessen bij “Gewoan dwaan”.

image

Lessen

In verband met de corona starten we de lessen in september 2021.

 

Toneel/ drama lessen

Dinsdag 16.00 - 17.00 uur: kinderen van 8-12 jaar

 

Theathersport

Dinsdag 17.00-18.00 uur: kinderen van 13-17 jaar jaar

 

Theatersport voor 18 jaar en ouder.

Dinsdag 19.30-21.00 uur

 

Voor info kunt u kijken bij : nieuws

 

WORKSHOP DRAMA

Wij geven nu ook workshops op scholen , bso's, kinderfeestjes, etc.

Voor informatie kunt u mailen naar: [email protected]

 

De locatie waar de lessen gehouden worden is: 

Sporthal De Hegefonnen, Betelgeuze 2, Lemmer, ( kleine zaal, boven)

 

Rekeningnummer: NL92RABO0332881156 R.Keulers en T.Vaartjes.

Kinderen uit een gezin met een laag inkomen kunnen via kindpakket (Friese Marren) een aanvraag doen voor een financiële bijdrage.

Foto's

 

16 + toneel.

Theatersport is de volgende 10 lessen veel aan bod.

Korte scenes, veel improviseren en veel lachen met elkaar.

 

 

Noch leafhawwers foar ymprovisaasjetoaniel?

Gewoan Dwaan is novimber 2019 útein setten mei workshops toaniel foar oanstoarmjend talint, regisearre troch Baukje Miedema. De trije peilers fan it toanielspyljen: stim, gesichtsútdrukking (emoasje) en hâlding (karakter) binne elk in jûn oan bod west. Ek ha wij ús twa kear smiten op teatersport. Dat hâldt yn dat je mei elkoar koarte ymprovisaasjes dogge. Je krije in rol (heit, freondin, kollega) en in emoasje of in sitewaasje jûn, en dan sjen wer’t je mei elkoar bedarje. Hardstikke leuk om te dwaan. It foardiel dêrfan, ferlikene mei gewoan toaniel, is dat elk in soad oan bar komt. Je kinne dus ek as begjinner mar raak personaazjes en emoasjes en hâldingen besykje en oefenje. Der sit ek minder spanning op as bij gewoan toaniel. Want je hoege net in tekst te kinnen en je kinne it noait ferkeard dwaan. Mear romte dus om wille te meitsjen en te genietsjen.

Dit jier geane wij oan de slach mei in foarstelling. It liket ús leuk om teatersport te koppeljen oan gewoan toaniel. Famyljerelaasjes, iensumens, bysûndere minsken en frouljusdingen binne tema’s dy’t ús oansprekke. Dêr ymprovisearje wij op en dêr helje wij in tal sênes út dy’t wij ynstudearje. Hoe en wat is noch in aventoer. En hoe en wat de foarstelling dus wurdt, dat sil ek noch groeie. Wij tinke oan in kombinaasje fan dy ynstudearre sênes mei teatersport. Mar it kin ek oars beteare.

Wij sykje noch in tal minsken dy’t dit aventoer mei ús oangean wolle. Sawol froulju as manlju. Benammen de frouljusdingen ha manlju ek wol wat oer yn te bringen, tinke wij. Mar sawysa is alles noch iepen, dus nije minsken bringe ek nije winsken en ideeën mei. En dat is tige wolkom. Wij komme tiisdeitejûns bij elkoar op ‘e Lemmer.

Baukje Miedema, Rigtje Keulers en Tine Vaartjes

 

AFSLUITING BLOK 3   (2019)

 Ouders, pakes, beppes , broers en zussen konden komen kijken onder genot van koffie,thee of fris.

De kinderen lieten zien wat we op de toneelles doen en hoe het gaat voor de echte voorstelling. Zenuwachtig op het toneel lopen, de warming up, dansen op muziek, etc.

Het spelen was goed, de kinderen lopen al veel zekerder over het toneel en ze waren allemaal duidelijk te verstaan. Om trots op te zijn!

 

AFSLUITING BLOK 2

De familie Kristal
Dinsdag 16 april was de afsluiting van blok 2  in het Baken.

Ouders, pakes/beppes, broers en zussen waren hierbij aanwezig.