Wie zijn wij

 

GEWOAN DWAAN

 " We mutte it mar GEWOAN DWAAN" en zo werd de toneelclub in 2018 opgericht door de zussen Rigtje en Tine van der Velde. 

Rigtje en Tine vinden het heel belangrijk dat kinderen en volwassenen zich durven uiten en zichzelf kunnen zijn. Door toneelspelen wordt de emotionele en sociale ontwikkeling  bevorderd. 

Het is goed voor het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van de fantasie.

 

Rigtje Keulers (52)

PABO opleiding, karmastercursus, dramacursus, regie kerkmusicals.

Na 3 kerkmusicals en een karmastercursus (friese toneelstukken beoordelen) samen met Tine werd de belangstelling voor toneel groter.

Vaak naar theatervoorstellingen, toneelstukken jureren, naar openluchtvoorstellingen, kijken , genieten  en vooral de stukken bespreken.

 

Tine Vaartjes (51)

Onderwijsassistent, karmastercursus, dramacursus, regie kerkmusical.

Al van jongsaf aan belangstelling voor toneel.

Werkzaam in het speciaal onderwijs, hier veel toneel gegeven en ervaring opgedaan.

Door Tine's enthousiasme worden kinderen meegenomen. Ze hebben plezier en durven zich te uiten.

 

In 2019 hebben Rigtje en Tine  mee gedaan aan ‘ De Foarstelling’, een stuk wat gespeeld werd  n.a.v. 100 jaar fries amateurtoneel. Samen met regisseuse, musicus en spelers werd er vanuit niets begonnen. Ieder kon meedenken en ideeen inbrengen. Er werd een stuk neergezet met toneelspel, zang en dans.

Dit was een mooie belevenis, waarin veel inspiratie is opgedaan.


 

Plezier staat voorop tijdens de lessen bij “Gewoan dwaan”.

image

Lessen

 

1 februari tot en met 14 juni 2022.        

Toneel/ dramales ( 8-12 jaar) . 
Drama is procesgericht . Op een ontspannen  manier leren de kinderen  om te spreken en spelen voor publiek.Kinderen worden zekerder van hun eigen kunnen en hebben hierbij ook baat in het dagelijks leven.

Dinsdag 16.00 - 17.00 uur.     Kosten 72 euro(18 lessen).

 

Improvisatietoneel (13 jaar en ouder)                                                                                            Iedereen komt evenveel aan bod, geen lange tekst onthouden, je kan veel personages, emoties en houdingen oefenen, je doet het nooit verkeerd.Meer ruimte dus om plezier te hebben en te genieten.

De belangrijkste onderdelen van een goede improvisatietraining : Fantasie, het vermogen om van niets iets te maken, en de creativiteit en openheid waardoor tijdens het improviseren van alles mogelijk is. Het loslaten van je angst, het contact met je onderbewuste en het luisteren naar ideeën en impulsen van jezelf en die van anderen.Een karakter kunnen neerzetten, via stem en lichaam vorm geven aan ideeën, verhaalstructuren kennen. 

Dinsdag 15.00-16.00 uur:  60 plus groep. Kosten 81 euro (18 lessen)  (NIEUWE GROEP)

Dinsdag 17.00-18.00 uur: kinderen van 13 t/m17 jaar. Kosten 72 euro (18 lessen).      
Dinsdag 19.30 -21.00 uur: volwassenen . Kosten 121,50 euro(18 lessen).

 

Lijkt het u/jou leuk, kom een keer meedoen (gratis proefles). 

Sporthal De Hegefonnen, Betelgeuze 2, Lemmer, ( kleine zaal, boven)

Voor aanmelding en informatie : [email protected] 

 

WORKSHOP  
Wij geven ook workshops op scholen , verenigingen en bedrijven.


Rekeningnummer: NL92RABO0332881156 R.Keulers en T.Vaartjes.

 

Kinderen uit een gezin met een laag inkomen kunnen via kindpakket (Friese Marren) een aanvraag doen voor een financiële bijdrage.

Nieuws

 

 

 

Seizoen 2019/2020

 ymprovisaasjetoaniel 

Gewoan Dwaan is novimber 2019 útein setten mei workshops toaniel foar oanstoarmjend talint, regisearre troch Baukje Miedema.

De trije peilers fan it toanielspyljen: stim, gesichtsútdrukking (emoasje) en hâlding (karakter) binne elk in jûn oan bod west. 

 

Seizoen 2018/2019

AFSLUITING BLOK 3